Rzemiosło wymaga ręcznej pracy.

Zarządzanie zakupami asortymentu typu C z FÖRCH.

Typu-C-diagram

W czasach globalnej konkurencji wszystkie działy w przedsiębiorstwie muszą być nastawione na maksymalną skuteczność – w szczególności dział Zakupów.

W FÖRCH nastawiliśmy się całkowicie na to, aby Twoje zakupy były możliwie, ekonomiczne, proste i przejrzyste. Dlatego nie uważamy się tylko za dostawcę produktów, ale oferenta wielobranżowego całościowych, zindywidualizowanych i modularnych rozwiązań systemowych w dostaw drobnych elementów (tzw. asortymentu typu C). Duży potencjał zwiększenia wydajności i efektywności kryje się w zakupach asortymentu typu C, części znormalizowanych DIN, chemii warsztatowej, materiałów i wierteł oraz materiałów szlifierskich i narzędzi, ponieważ mają one niewielką wartość, ale duży udział w całkowitym zaopatrzeniu, powodują spore nakłady podczas zakupów – szczególnie przy częstym zamawianiu.

Na skutek tej dużej dysproporcji między wartością towarów i kosztami procesu zakupowego sensowne jest zoptymalizowanie procesu zakupów i podsunięcie tematyki zarządzania zakupami asortymentu typu C jako strategicznego zagadnienia kierownictwu, aby zneutralizować nierównowagę między kosztami administracyjnymi lub kosztami procesui rzeczywistą wartością artykułów.

Właściwa proporcja między wartością towaru i nakładami na ich zakup jest decydująca przy optymalnym zarządzaniu asortymentem typu C, aby można było zrealizować całkowity potencjał możliwych oszczędności.

Nasze elastyczne usługi obejmują - w zależności od życzenia klienta - od doradztwa poprzez obsługę do całkowitego przejęcia preferowanego przez klienta procesu zakupów.

Uzupełniająco do zarzadzania asortymentem typu C oferujemy specjalnie dopasowany do usług, elastyczny system przechowywania VARO, który optymalnie wspomaga używanie drobnych części.

W ten sposób możesz się w pełni skoncentrować na twoim biznesie.

 

Wyniki ekonomiczne dzięki zarządzaniu asortymentem typu C

  • indywidualne kombinacje artykułów z szerokiej gamy asortymentu typu C
  • stała wysoka jakość artykułów
  • szybkie i pewne dostawy
  • stałe pokrycie podstawowego zapotrzebowania
  • długofalowy wkład w optymalizację procesów