Polityka jakości.

i podstawowe zasady.

W centrum zainteresowania naszej polityki jakości znajdują się nasi klienci, którym chcemy dostarczać nasze produkty i usługi odpowiadające ich wymaganiom i oczekiwaniom.

Ten cel możemy jednak tylko urzeczywistnić, gdy przestrzegane będą następujące zasady dotyczące jakości:

 

  • Wysoka jakość naszych produktów i usług (serwis) najważniejszym celem firmy.
  • Standardy jakości dla naszych produktów i usług wyznaczają nasi klienci.  
  • Punktualność naszych dostaw, które muszą docierać do klienta bezpiecznie zapakowane. Ustalone terminy muszą być dotrzymywane.  
  • Staranne i dokładne opracowywanie zapytań, ofert, wzorców i reklamacji zgodnie z zasadą „żadnego błędu”.  
  • Świadomość wszystkich pracowników co do ich odpowiedzialności za realizację naszych celów jakościowych i zgłaszanie przełożonym problemów z jakością, o ile w ramach swoich uprawnień nie są sami w stanie ich rozwiązać.  
  • Redukcja kosztów i zwiększenie produktywności poprzez stały wysoki poziom jakości, który może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy wszystkie prace od początku są prawidłowo wykonywane 
  • Staramy się raczej unikać błędów usuwając ich przyczyny niż naprawiać błędy.  
  • Dokładne ocenianie naszych dostawców, gdyż jakość naszych produktów zależy głównie od naszych dostawców.  
  • Przestrzeganie bieżących wymagań i oczekiwań naszych klientów.  

Celem naszych starań jest uzyskanie „zadowolenia naszych klientów“.

 Zasady systemu zarządzania jakością

 W celu spełnienia ustalonych w umowach wymagań klientów, do planowania, realizacji i nadzoru wszystkich czynności istotnych z punktu widzenia jakości został wprowadzony w naszym przedsiębiorstwie system zarządzania jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001:2008 i jest realizowany w całej firmie.

Dokumentacja zarządzania jakością wynikająca z tego podręcznika zarządzania jakością oraz z wymienionych w nim dokumentów, jak na przykład instrukcje postępowania, instrukcje pracy, jest wiążąca dla wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie.

Zadaniem pełnomocnika najwyższego kierownictwa d.s. jakości jest zagwarantowanie, aby system zarządzania jakością był utrzymywany, regularne raportowanie o wydajności systemu zarządzania jakością i ewentualnych koniecznych korektach (np. na podstawie przeprowadzonych wewnętrznych audytów) i wspieranie świadomości spełniania wymagań klientów. Otrzymuje on stałe wsparcie dyrekcji i wszystkich pracowników.

Opisana polityka jakości ma być realizowana w firmie w oparciu o wymienione środki. Przy tym polityka jakości służy wszystkim pracownikom jako obowiązująca wytyczna zorientowanego na klienta, odpowiedzialnego działania ze świadomością konieczności utrzymania wysokiego poziomu jakości.

Neuenstadt a. K., dn 01. czerwca 2013

Certyfikat DIN EN ISO 9001:2008