Ogólne informacje

Sprzedaż i zamówienia

  1. Obowiązują ceny z dnia realizacji.
  2. Ceny podane na zamówieniu nie zawierają podatku VAT.
  3. Termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury.
  4. Podpisując zamówienie klient zobowiązuje się do odebrania i zapłacenia zamówionego towaru w podanym terminie.
  5. Towar jest własnością FÖRCH Polska Sp. z o.o. do czasu zapłacenia faktury.  

 

FÖRCH Polska Sp. z o.o.
43-392 Międzyrzecze Górne 379
Polska
KRS 0000162115 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 547-18-71-576