Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

 

FÖRCH bardzo dziękuje za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i chcemy, abyś podczas odwiedzania naszej strony miał pełen komfort. Ochrona Twojej sfery prywatnej przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas ważną sprawą, którą uwzględniamy w naszej pracy. Przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane podczas odwiedzania naszej strony internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w kraju, w którym ma siedzibę jednostka organizacyjna odpowiadająca za przetwarzanie danych. Strony Förch mogą zawierać linki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

 

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

 

 

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową nasze serwery zapisują standardowo Twój adres IP przydzielony Ci przez Twojego Internet Service Provider, stronę, z jakiej nas odwiedzasz, strony, które odwiedzasz u nas oraz datę i czas trwania wizyty, dane osobowe są zapisywane jedynie wtedy, jeśli je nam przekażesz np. w ramach rejestracji, ankiety, przetargu lub umowy.

 

Korzystanie z danych osobowych, ich przekazywanie i ograniczenia z tym związane

 

FÖRCH wykorzystuje Twoje dane osobowe do celów administracji technicznej strony internetowej, do administrowania danymi klientów i w celach marketingowych, jedynie w koniecznym zakresie. Przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym odbywa się jedynie w ramach narodowych uregulowań prawnych. Nasi pracownicy, agenci i przedstawiciele są przez nas zobowiązani do poufności.

 

Możliwość wyboru

 

 

Chcemy korzystać z Twoich danych do ewentualnego poinformowania Cię o naszych produktach i przeprowadzania ankiet. Oczywiście udział w takich akcjach jest dobrowolny. O ile nie zgadzasz się na to, w każdej chwili możesz nas o tym powiadomić, abyśmy zablokowali odpowiednio Twoje dane. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Cookies

FÖRCH używa cookies w celu rozpoznania preferencji użytkownika i możliwie optymalnej konstrukcji strony. Cookies to małe pliki, które zapisują się na twardym dysku twojego komputera. Umożliwia to łatwiejszą nawigację a strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika. Cookies pomagają nam również przy identyfikacji szczególnie popularnych obszarów. W ten sposób możemy dopasować zawartość naszych stron do Twoich preferencji i tym samym ulepszyć naszą ofertę. Cookies można używać, aby stwierdzić, czy z twojego komputera komunikowano się już z naszą stroną. Zidentyfikowany zostaje jedynie cokkie na twoim komputerze. Dane osobowe mogą zostać zapisane w cokkies, jeśli wyraziłeś na to zgodę, w celu np. ułatwienia chronionego dostępu online, aby nie musieć ponownie wprowadzać swoich danych.

Oczywiście możemy oglądać nasze strony także bez cookies. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie. Możesz jednak zapobiec zapisywaniu cookies na twoim dysku twardym wybierając ustawienie przeglądarki „nie akceptuj cookies”. Jak odbywa się to w szczegółach dowiesz się z instrukcji twojego przeglądarki. Możesz zawsze skasować umieszczone na Twoim komputerze cookies. Jeśli jednak nie akceptujesz cookies, może to spowodować ograniczenia w korzystaniu z naszej oferty.

 

Założone zostają następujące cookies:

 

·        Tymczasowie pliki cookies

·        Przy loginie - czasowe lub stałe cookies

·        Przy użyciu pamięci - stałe cookie do identyfikacji

Przy użyciu koszyka: stałe cookie do identyfikacji

Google Analytics

Ta strona używa Goggle Analytics narzędzia Google Inc. („Google”). Goggle Analytics używa tzw. cookies, pliki tekstowe zapisywane na twoim komputerze umożliwiające analizę używania strony. Informacja zapisana przez cookies o używaniu tej strony internetowej (łącznie z twoim adresem IP) jest przenoszona na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywana. Google używa tych informacji w celu oceny wykorzystania twojej strony internetowej, wykonania raportów o aktywności strony dla administratora strony oraz innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Google przekazuje także te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył twojego nr IP z innymi danymi. Możesz zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku nie będziesz mógł skorzystać ze wszystkich funkcji naszej strony. Używając tej strony wyrażasz zgodę na opracowywanie danych pozyskanych od Ciebie przez Google w opisany sposób i do uprzednio nazwanego celu.

Bezpieczeństwo

FÖRCH stosuje techniczne i organizacyjne środki w celu zabezpieczenia administrowanych danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa będą stale ulepszane w miarę postępu technologicznego.

Prawo do informacji

Na życzenie FÖRCH udostępni w możliwie najkrótszym terminie zgodnie z obowiązującym prawem pisemnie informację o tym, czy i jakie dane osobowe o Tobie są u nas zapisane. Jeśli mimo naszych starań o zachowanie prawidłowości i aktualności danych zapisane u nas informacje okazałyby się nieprawidłowe, na Twoje życzenie dokonamy ich korekty.

Prawa autorskie

Copyright 2009 FÖRCH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki audio, video i animacje oraz ich kompozycje podlegają prawom autorskim i innym ustawom chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być kopiowane, zmieniane lub umieszczane na innych stronach do celów handlowych ani dalszego przekazu. Niektóre strony internetowe Förch zawierają także materiał podlegający prawo autorskiemu tych, którzy udostępnili te materiały.

Marki

O ile nie podano inaczej wszystkie marki wymienione na stronach FÖRCH są prawnie chronionymi znakami towarowymi FÖRCH.

Prawa licencyjne

FÖRCH chciałby przedstawić innowacyjny i informacyjny program internetowy. Mamy nadzieję, że wynik naszych twórczych starań przysporzył Wam tyle samo przyjemności co nam. Jednak prosimy o zrozumienie, że FÖRCH musi chronić własność intelektualną, łącznie z patentami, markami i prawami autorskimi i nie możemy udzielić licencji na własność intelektualną FÖRCH tej strony internetowej.

Odpowiedzialność

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią żadnej gwarancji ani zabezpieczenia, czy to w sposób wyrażony jednoznacznie czy niedomówiony. Nie stanowią w szczególności żadnego zapewnienia ani gwarancji właściwości, właściwości handlowych, przydatności do określonych celów ani nienaruszalności praw czy patentów.

Na naszej stronie znajdziesz linki do innych stron w internecie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy wpływu na treść ani kształt tych stron, z którymi jesteśmy połączeni linkami. Z tego względu nie możemy również zagwarantować aktualności, prawidłowości, kompletności ani jakości udostępnionych tam informacji. Tym samym dystansujemy się od wszelkich treści tych stron. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków do zewnętrznych stron i ich treści znajdujących się na naszych stronach internetowych.